0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

17:00pm - 13/02/2018

Bộ GTVT vừa ký ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển.

 

pl-12-12018
Ảnh minh họa

Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đãng kiểm tàu biển; phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí ừên biển (sau đây gọi tắt là công trình biền); các sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và công trình biển (sau đây gọi tắt là sản phẩm công nghiệp).

Thông tư quy định chi tiết trách nhiệm, quyền hạn của đăng kiểm viên tàu biển và nhân viên nghiệp vụ đăng ký tàu biển; tiêu chuẩn, nhiệm vụ các hạng đăng kiểm viên tàu biển; tiêu chuẩn nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ; tập huấn nghiệp vụ, đánh giá và công nhận đăng kiểm viên tàu biển…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2018. Bãi bỏ Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên tàu biển.

Toàn văn Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT xem Tại đây

Theo mt.gov.vn