0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tin nổi bật

Khuôn viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - nơi diễn ra kỳ thi năng lực tiếng Việt đầu tiên tại Nhật Bản

Bàn đón tiếp thí sinh năng lực tiếng Việt cấp 2 và cấp 3

Các giám thị đứng tại cổng trường để hướng dẫn các khu vực cho thí sinh

Các giám thị thực hiện nhiệm vụ bên ngoài phòng thi

Các thí sinh bước vào phòng thi theo sự hướng dẫn của giám thị

Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi

Một thí sinh cao tuổi được giám thị hướng dẫn địa điểm phòng thi

Kỳ thi có sự tham gia của nhiều thí sinh cao tuổi

Thí sinh lắng nghe quy chế thi

Thí sinh dự thi cấp cận 6 đang chăm chú làm bài

Phòng thi năng lực tiếng Việt cấp 3 có gần 40 thí sinh

Phòng thi năng lực tiếng Việt cấp 6

Thí sinh thực hiện kỹ năng nghe-hiểu

Kỳ thi năng lực tiếng Việt đầu tiên dành cho thí sinh Nhật Bản

Kỳ thi năng lực tiếng Việt được chia thành 7 cấp độ, trong đó cấp thấp nhất là cấp cận 6 - cấp nhập môn tiếng Việt.