Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông

09:11am - 04/06/2012

LTS: Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX góp phần giảm thiểu TN&UTGT. Dưới đây, Tạp chí GTVT trân trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc. Đề án do Tổng cục ĐBVN xây dựng, được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 3 năm 2012, gồm 02 phần: Phần I. Hiện trạng công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX Thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ Giao thông vận tải đã tập trung xây dựng, ban hành đủ và thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, hệ thống cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe đã được xây dựng hoàn thiện, phân bổ hợp lý trong toàn quốc, đến nay cả nước có: 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 296 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 84 Trung tâm sát hạc

 

Từ khóa: