LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

17/04/2020

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ GTVT ĐIỆN TỬ

(Được áp dụng đến 31/12/2018)

dtbnsua-1019

Quy định chung

1. Giá trên chưa bao gồm thuế V.A.T (10%) và chi phí thiết kế.

2. Giá quảng cáo độc quyền = Đơn giá chia sẻ 1 x 2.0

3. Chi phí thiết kế: 500.000VNĐ/banner

4. Chế độ chia sẻ 1 theo user: 3 quảng cáo cùng chia sẻ một vị trí. cứ 5 giây sẽ hiện 1 banner quảng cáo

5. Đơn hàng tối thiểu : 01 tuần

6. Mẫu quảng cáo phải được chuyển trước 03 ngày làm việc trước ngày đăng quảng cáo.

7.Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam        

8. Các dịch vụ quảng cáo khác không có trong bảng giá: Liên hệ và đàm phán trực tiếp.

trangchu1704
trangchuyenmuc
 
trangchitietsua