0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ thí điểm trên QL48E

11:12am - 11/11/2016

Tạp chí GTVT - Tổng cục ĐBVN chấp thuận đề xuất của Sở GTVT Nghệ An áp dụng công nghệ mới cào bóc tái sinh nguội tại chỗ theo phương pháp Nhật Bản.

Thí điểm công nghệ cào bóc tái sinh nguội
Thí điểm công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ theo phương pháp Nhật Bản (ảnh nguồn internet)

Theo đó, Tổng cục ĐBVN chấp thuận đề xuất của Sở GTVT Nghệ An áp dụng thí điểm công nghệ mới cào bóc tái sinh nguội tại chỗ theo phương pháp Nhật Bản vào công trình bảo trì năm 2017 trên QL48E: Sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống ATGT Km53+00 – Km57+200, Km83+400 – Km85+500, trên cơ sở bảo đảm quy định và hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Sở GTVT Nghệ An chỉ đạo Tư vấn thiết kế khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình Tổng cục ĐBVN phê duyệt trong tháng 11/2016. 

Trần Kim