0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ứng dụng mô hình K-T trong tự động hóa giám sát, điều hành giao thông thủy

16:16pm - 22/09/2018

Tạp chí GTVT - Tự động hóa giám sát, điều hành giao thông thủy rất quan trọng trong việc phát triển giao thông đường thủy hiện nay.

ThS. HOÀNG HỒNG GIANG

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

TÓM TẮT: Tự động hóa giám sát, điều hành giao thông thủy rất quan trọng trong việc phát triển giao thông đường thủy hiện nay. Cùng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc tự động hóa giám sát, điều hành sẽ góp phần nâng cao ATGT, giảm thiểu yếu tố con người. Mô hình toán học K-T là một trong những mô hình đơn giản, hiệu quả mô tả chuyển động của con tàu. Sử dụng mô hình toán học K-T giúp ta có thể nghiên cứu kỹ hơn về khả năng chuyển động của con tàu mà không cần phải tiến hành thử tàu nhiều lần ngoài thực địa hoặc thử với mô hình. Ngoài ra, mô hình toán này còn có thể được ứng dụng trong các hệ thống điều khiển tàu. Đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần đảm bảo an toàn hàng hải.

TỪ KHÓA: An toàn, điều khiển tàu, giám sát giao thông thủy.

Abstract: Automation of waterway monitoring and management is important in the development of navigation. With the evolution of the 4.0 technology revolution, the automation of supervision and administration will contribute to improving traffic safety, minimizing human factors. The K-T models are the simple and effective mathematical ones to describe the ship’s motion. These models may assist us in researching more carefully the ship’s motion ability, so it is not necessary to carrying out sea trials or tests with ship’s model many time. In addition, these mathematical models may be used for the studies on the ship controlling system. This is the one of the important contents for the safety of navigation.

KEYWORDS: Safety, ship controlling, waterway monitoring.

HONGGIANG_Page_1
HONGGIANG_Page_2
HONGGIANG_Page_3
HONGGIANG_Page_4
HONGGIANG_Page_5
HONGGIANG_Page_6