0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Trộm vặt gương container đỗ ven đường trong nháy mắt

08:36am - 12/09/2019

Một người đàn ông đi xe máy chớp thời cơ nhảy xuống rồi vặt trộm gương chiếu hậu của container chỉ trong vài giây, thao tác cực chuyên nghiệp.