Thông tư Quy định hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

11:19am - 18/09/2019

Ngày 06/9, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

 

nao vet

Thông tư gồm 4 chương, 22 điều quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa, bao gồm: Nạo vét duy tu khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định; nạo vét duy tu đột xuất để đảm bảo an toàn giao thông; hợp đồng thi công công trình nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước và nội dung hợp đồng dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội địa.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây!

PV