Tháng 6 sẽ thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam

17:22pm - 30/03/2015

Ngày 30/3, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 3784 /KH-BGTVT “Về việc thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với Học viện Hàng không Việt Nam”.

Học viện Hàng không Việt Nam.

Học viện Hàng không Việt Nam.

Theo đó, đối tượng dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung như:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.

- Có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.

- Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ.

- Có sức khỏe bảo đảm công tác.

- Không thuộc các đối tượng: Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.

- Bảo đảm các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ, kinh nghiệm công tác đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng các tiêu chuẩn theo các hướng dẫn hiện hành của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Quyết định số 3688/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, các ứng viên dự thi còn phải thỏa mãn một số tiêu chuẩn cụ thể khác như:

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương trở lên.

- Tốt nghiệp tiến sĩ trở lên phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Học viện Hàng không Việt Nam.

- Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp trở lên.

- Đạt trình độ C hoặc tương đương trở lên một trong các ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Nga, Trung; sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng.

- Có ít nhất 05 năm tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học.

- Bảo đảm các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp đặc biệt, nếu người đăng ký dự thi chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, ngạch giảng viên chính (hoặc tương đương trở lên), thời gian tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học theo quy định, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc cho phép dự thi; nếu được dự thi và trúng tuyển, được bổ nhiệm thì phải hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu trong nhiệm kỳ được bổ nhiệm theo quy định.

Cũng theo Văn bản này, người dự thi tuyển Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam phải xây dựng Đề án về chương trình hành động của mình theo nội dung yêu cầu và bảo vệ Đề án trước Ban Giám khảo. Trong đó, nội dung chính của chương trình hành động phải tập trung vào: Đánh giá thực trạng hoạt động của Học viện Hàng không Việt Nam và những thách thức hiện nay trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; Đưa ra những mục tiêu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyên ngành hàng không, đa dạng hoá loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội mà trọng tâm là triển khai mô hình xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện Hàng không Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, việc thi tuyển sẽ diễn ra trong tháng 6/2015.

(Theo mt.gov)

Từ khóa: