0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tăng mức công tác phí cho cán bộ, công chức từ 1-7

06:05am - 19/05/2017

Trong thông tư 40 hướng dẫn về chế độ công tác phí đối với cán bộ, nhân viên trong cơ quan nhà nước, Bộ Tài chính quy định từ ngày 1-7, mức phụ cấp lưu trú cho người đi công tác là 200.000 đồng/người.

tim-noi-ban-vali-keo-di-cong-tac-phu-hop-nhat.png.
Ảnh minh họa

Về thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác, đối với thanh toán theo hình thức khoán, lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên là 1 triệu đồng/ngày/người.

Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại, đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán 450.000 đồng/ngày/người; đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán 350.000 đồng/ngày/người; đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán: 300.000 đồng/ngày/người.

Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán này thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng.

Lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, đối với thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 - 1,3 được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 1,2 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng.

Đối với các đối tượng còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Đi công tác tại các vùng còn lại, đối với thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 - 1,3 được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 1,1 triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

Đối với các đối tượng còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng...

Theo tuoitre.vn