0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Sửa đổi quy định xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành đường sắt

06:31am - 14/03/2019

Ngày 11/3/2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

1_104307
Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 17 Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21. Đồng thời nêu rõ Điều khoản bãi bỏ khoản 3 Điều 18 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Toàn văn Thông tư xem tại đây

Theo mt.gov.vn