0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

So sánh tuyến xe buýt BRT của Hà Nội và TP. HCM

05:55am - 10/01/2017

BRT số 1 ở TP. HCM và BRT Kim Mã - Yên Nghĩa ở Hà Nội được coi là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường giao thông đô thị, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng của 2 thành phố lớn.