0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định về kiểm tra chất lượng trong sản xuất, lắp ráp ô tô

10:53am - 04/10/2019

Tạp chí GTVT - Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

quy-dinh-chat-luong-oto-lap-rap-trong-nuoc-oto-com
Quy định về kiểm tra chất lượng trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Theo đó, Thông tư gồm 5 chương, 22 điều quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và các linh kiện sử dụng cho ô tô.

Thông tư không điều chỉnh đối với các ô tô được sản xuất, lắp ráp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Nghị định 116.

Thông tư áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức, cơ quan liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm ô tô và linh kiện ô tô.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/8/2019.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây

Theo mt.gov.vn