0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu ứng dụng mô hình bão hòa từ thông của động cơ không đồng bộ trong chế độ vận hành giới hạn dòng/áp

10:56am - 14/12/2017

Tạp chí GTVT - Chất lượng của hệ thống điều khiển vector động cơ không đồng bộ trong lĩnh vực truyền động điện chất lượng cao phụ thuộc rất lớn vào mức độ dự báo chính xác của từ thông rotor Ψrd và hằng số thời gian rotor Tr, mà giá trị này thay đổi phụ thuộc vào mức độ bão hòa trong động cơ.