0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu thí nghiệm xác định độ bền mỏi của khe co giãn răng lược

09:32am - 26/02/2018

Tạp chí GTVT - Khe co giãn là bộ phận quan trọng đảm bảo tính êm thuận và an toàn khai thác cho công trình cầu.