0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu sử dụng kết cấu dầm thép hình bọc bê tông trong xây dựng cầu ở Việt Nam

16:23pm - 22/05/2018

Tạp chí GTVT - Kết cấu cầu dầm thép hình bọc bê tông (Encased girder, Filler beam), điển hình là dầm I bọc bê tông được sử dụng phổ biến cho cầu đường sắt, cầu đường bộ ở các nước châu Âu.