Nghiên cứu hệ thống cảm biến và túi khí khi va chạm bên

14:10pm - 25/07/2012

Tóm tắt: Các cảm biến va chạm bên và túi khí được sử dụng để bảo vệ người lái và hành khách khi xảy ra trường hợp va chạm bên. Do có những sự khác nhau về đặc điểm kết cấu và động lực học va chạm nên đặc tính của va chạm bên cũng khác với va chạm trực diện. Sự khác nhau này thể hiện trên quan điểm thiết kế cảm biến và dạng cảm biến va chạm phù hợp cho hệ thống an toàn va chạm bên. Bài báo trình bày những nghiên cứu có liên quan đến cảm biến va chạm bên và túi khí trên ôtô hiện nay. Abstract: Crash sensors and air bags are used to protect the driver and the passengers in case of side impact. Because of the distinct structural features and collision dynamics, the characteristics of side impacts are different from those involving frontal impacts. These differences reflext on the sensing concepts and the types of crash sensors suitable for side impact restraints. In this paper we present the  research related to side impact sensing and air bags used on automobiles today.

TS. NGUYỄN QUANG ANH
ThS. TẠ TUẤN HƯNG
ThS. NGUYỄN THÀNH NAM
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 7/2012

Từ khóa: