0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghề làm kẹo mạch nha hơn 140 năm ở Hàn Quốc

07:38am - 07/12/2017

Gia đình ông Bong-Seok Kang ở Chungju là một trong những gia đình hiếm hoi còn làm yeot, loại kẹo mạch nha đã có từ hơn 1000 năm trước.