0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Khởi động dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hạ tầng quốc gia

09:47am - 15/03/2019

Tạp chí GTVT - Sáng 14/03, Hội thảo khởi động Dự án “Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ công nghệ sạch” được tổ chức tại Hà Nội.

22AA5DBF-8263-4B95-847D-A3E12D547195.
Toàn cảnh hội thảo

Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam đồng thời giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các tổ chức, các bên liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư, dự án nhằm hỗ trợ cơ quan thực hiện Dự án và Cơ quan đầu mối Quỹ công nghệ sạch (CTF) tại Việt Nam thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và giao thông. 

Thứ nhất, dự án xác định hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực thực hiện thu thập thông tin số liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải, làm cơ sở đề xuất các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thực hiện các hoạt động đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV). 

Hai là, xác định hệ thống tổ chức thực hiện MRV cho các dự án CTF, tăng cường năng lực thực hiện MRV cho các dự án CTF trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải đảm bảo việc thực hiện hiệu quả đầu tư các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thiết kế cho các chương trình, dự án trong khuôn khổ Kế hoạch đầu tư quốc gia đã và đang được thực hiện; hướng tới áp dụng mở rộng cho các dự án tiềm năng về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong trong lĩnh vực năng lượng và giao thông tương lai. 

2FB94943-C491-4D63-82F3-1D6108D70A80.
Các đại biểu tham dự hội thảo

Ba là, tăng cường năng lực điều phối cho Cơ quan đầu mối CTF tại Việt Nam; tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, trọng tâm cho các chương trình, dự án trong khuôn khổ CIP góp phần đóng góp vào cam kết của Việt Nam trong Đóng góp dự kiến do quốc gia tự xác định (INDC).

Dự án gồm 03 hợp phần: Hợp phần 1 - Tăng cường công tác giám sát, báo cáo và xác minh cho các dự án do CTF tài trợ; Hợp phần 2 - Xây dựng các hướng dẫn giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng; Hợp phần 3 - Tăng cường năng lực thực hiện MRV và điều phối các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng.

Dự án này có tổng kinh phí hơn 1 triệu đô la Mỹ, trong đó, Quỹ CTF tài trợ 999.600 đo la Mỹ, vốn đối ứng của Chính phủ là 25.400 đo la Mỹ và dự kiến kéo dài từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019.

Với sự có mặt của các nhà hoạch định chính sách cao cấp, các nhà lãnh đạo ngành và các đối tác phát triển từ khắp Việt Nam, hội thảo khởi động Dự án thảo luận các kết quả của các đợt tham vấn đầu tiên đã được thực hiện và cập nhật các hoạt động cũng như kế hoạch triển khai dự án. Hội thảo là một phần của một loạt các sự kiện tập trung vào việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong lĩnh vực giảm nhẹ biến đổi khí hậu và MRV, tạo cơ hội để thảo luận về gói hỗ trợ kỹ thuật theo kế hoạch và về ý nghĩa của dự án đối với các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

PV