Giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh Nhân dân

08:01am - 02/04/2018

Năm 2018, Học viện An ninh Nhân dân giảm 25 chỉ tiêu tuyển sinh so với năm 2017. Trường cũng dừng đào tạo một số ngành.

DDT_6573

Năm 2018, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh 235 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh tuyển 220 chỉ tiêu; gửi đào tạo ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an là 15 chỉ tiêu. 

hvannd
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2018.

Như vậy số chỉ tiêu của nhà trường giảm hơn so với năm 2017. Một số ngành như Ngôn ngữ Anh, An toàn Thông tin dừng đào tạo. 

Năm 2017, nhà trường tuyển 260 chỉ tiêu, trong đó có 20 chỉ tiêu cho ngành Ngôn ngữ Anh, 20 chỉ tiêu cho ngành An toàn Thông tin, 220 chỉ tiêu cho nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh.

Theo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, chỉ tiêu vào các trường công an năm nay giảm mạnh. Cụ thể, 1.192 chỉ tiêu vào 5 học viện, đại học là Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH An ninh Nhân dân, ĐH Cảnh sát Nhân dân và ĐH Phòng cháy Chữa cháy. Mức điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải năm nay cũng giảm. Trong đó, giải nhất quốc gia chỉ được cộng 1 điểm.

Theo Zing News