Dùng chất thải công nghiệp để sản xuất xi măng

16:20pm - 05/12/2015

Kỹ thuật mới này bao gồm việc sử dụng những phụ phẩm của ngành công nghiệp và lốp xe như một nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch truyền thống

Dùng chất thải công nghiệp để sản xuất

Kỹ thuật mới này bao gồm việc sử dụng những phụ phẩm của ngành công nghiệp và lốp xe như một nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch truyền thống và nguyên liệu không tái tạo được sử dụng trong sản xuất xi măng, đồng thời giúp giảm chi phí cho năng lượng và phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Hàng năm, khoảng 800 tấn chất thải công nghiệp được xử lý tại các nhà máy ở Brazil, bao gồm các chất thải từ thép, hóa dầu, ô tô, nhôm, sơn, bao bì, giấy và lốp đã qua sử dụng. Nhà máy Rio Branco do Sul (PR) đã loại bỏ khoảng 26 triệu lốp xe phế liệu trong suốt 24 năm qua bằng cách sử dụng kỹ thuật này. Trong năm 2013, các đơn vị đạt mức tiêu thụ lốp xe kỷ lục đã giúp giảm 7000 tấn phát thải CO2 và loại bỏ 54.000 tấn lốp xe.

Các đơn vị nằm ở phía bắc đất nước là những đơn vị đầu tiên sản xuất 100% xi măng pozzolan. Các nhà máy ở Amazon được xây dựng trong một thời gian kỷ lục là 18 tháng, với khoản đầu tư 176 triệu USD và năng lực sản xuất là 700.000 TPY xi măng lại IV (theo tiêu chuẩn của Brazil và châu Âu) và bổ sung thêm 34% pozzolan.

Việc sản xuất các loại xi măng khác nhau ở miền bắc Brazil cho phép giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính và lượng chất thải, trong việc sử dụng nước, năng lượng và chi phí sản xuất. So với một nhà máy xi măng thông thường, các đơn vị sản xuất Porto Velho đã phát thải ra ít hơn 43% CO2, tạo ra chất thải ít hơn 10% và tiêu thụ ít điện năng hơn 25%, sử dụng năng lượng nhiệt ít hơn 10% và ít hơn 40% nước.

Theo baoxaydung.com.vn