0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đoàn Bộ GTVT lọt top 6 cơ sở đoàn xuất sắc khối cơ quan TƯ

07:02am - 19/01/2018

Tạp chí GTVT - Chiều 18/1/2018, tại trụ sở Bộ GTVT đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đoàn Bộ lần thứ III, Khóa V, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

IMG_8988
Hội nghị nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, cùng các đồng chí thuộc Đảng ủy Bộ GTVT, Ủy viên BCH, Ủy viên Ban kiểm tra Đoàn Bộ GTVT và các đồng chí Ủy viên BCH đoàn các cơ sở đoàn trực thuộc khu vực miền Bắc.

Nhiều thành tích nổi bật trong năm 2017

Hội nghị mở đầu với bản báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Trình bày bản báo cáo, đồng chí Nguyễn Giao Linh - Phó Bí thư Đoàn Bộ GTVT, Bí thư Đoàn Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh những thành tích nổi bật mà Đoàn Bộ đã đạt được trong công tác năm 2017, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

Với khí thế của năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, tạo nên một khí thế mới, gắn kết mới sinh động, trẻ trung, nhiệt huyết tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức Đại hội đã cơ bản đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra

Các hoạt động đã có nhiều đổi mới, lôi cuốn, các cơ sở đã chủ động liên kết, ký kết nhiều chương trình phối hợp, tổ chức hoạt động có nhiều cơ sở đoàn và tham gia đã tạo tính lan tỏa cao.

Công tác đoàn dần đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị phục vụ trực tiếp cho đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ của bản thân với các phong trào như cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở; các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; nâng cao chất lượng, tiến độ các công trình dự án; công tác nghiên cứu khoa học – môi trường đến các công tác từ thiện xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được triển khai tốt.

Công tác Đoàn đã có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn đặc biệt là sự chủ động tham mưu, kiến nghị, đề xuất của Đoàn để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến thanh niên.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng đã được chú trọng thực hiện không có tình trạng thanh niên suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; công tác giáo dục truyền thống, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện tốt; tổ chức đoàn đã quan tâm đến việc tạo cơ chế, chính sách, đầu ra cho cán bộ đoàn.

26758491_162999220997965_3055403008646104473_o
Đồng chí Nguyễn Giao Linh báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Fanpage Đoàn thanh niên Bộ GTVT)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:

Chế độ thông tin, báo cáo, tham gia hội họp của một số cơ sở đoàn không nghiêm túc; chất lượng báo cáo còn hạn chế hay không báo cáo hoạt động theo quy định; tại nhiều cơ sở không tiến hành tổng kết năm, không đề ra chương trình, kế hoạch công tác năm đã ảnh hướng đến vai trò, vị trí của tổ chức đoàn trong đơn vị.

Việc triển khai hoạt động tại đơn vị còn lúng túng, chưa vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện của đơn vị, không chủ động đề xuất, báo cáo với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị những vấn đề liên quan đến thanh niên, không phối hợp với tổ chức Công đoàn để tranh thủ nguồn lực cho hoạt động.

Công tác quản lý và tổ chức sinh hoạt đoàn còn hạn chế; chất lượng cán bộ đoàn chưa đồng đều; điều kiện kinh phí hoạt động ngày càng khó khăn dẫn đến hoạt động còn bị động; cán bộ đoàn kiêm nhiệm, đi lại khó khăn nên chưa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tổ chức Đoàn, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đoàn Bộ cần bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ GTVT với phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, chung tay xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, hiệu quả”; bám sát sự hướng dẫn của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ và các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, thực hiện công tác năm 2018.

Lọt top 6 cơ sở đoàn xuất sắc trong khối các cơ quan Trung ương

Sau khi nghe báo cáo tổng kết, Hội nghị đã thông qua Dự thảo Chương trình công tác năm 2018, Kế hoạch Công tác năm 2018, Dự thảo Quy chế hoạt động, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 - 2022, Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra Giám sát của Ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ năm 2018. Hội nghị cũng thông qua nhanh Dự thảo Nghị quyết chuyên đề và Tăng cường công tác Nghiên cứu khoa học, tiếp cận và hội nhập với Cách mạng công nghiệp 4.0 của thanh niên Bộ GTVT giai đoạn 2018 - 2022 do đại diện Đoàn Viện Khoa học công nghệ GTVT trình bày. Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của trang Fanpage Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và ra mắt trang Fanpage Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Hội nghị cũng đã lắng nghe một số ý kiến thảo luận đóng góp của các đại diện đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc như: Đoàn thanh niên Học viện Hàng không, Đoàn thanh niên Cục Y tế Giao thông vận tải… với những ý kiến đáng chú ý như: Cần định nghĩa rõ khái niệm “phong trào”, ưu tiên phát triển các phong trào đoàn theo chiều rộng hơn là chiều sâu, nên xây dựng các chương trình tập huấn kỹ năng y tế, chăm sóc sức khỏe cho các đoàn viên, thanh niên Bộ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những thành tích mà Đoàn Bộ đã đạt được trong năm 2017 khi đã duy trì được các hoạt động tham mưu, quản lý cho Đảng ủy Bộ trong mọi lĩnh vực; tổ chức được nhiều diễn đàn; tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Bộ, qua đó thu hút được một đội ngũ cán bộ trẻ; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đội ngũ cán bộ trẻ của Đoàn Bộ thể hiện được sự tâm huyết, nhiệt tình của mình qua những ý tưởng đóng góp thẳng thắn, sáng tạo. Nhờ những thành tích đó, Đoàn thanh niên Bộ GTVT đã vinh dự lọt top 6 cơ sở đoàn xuất sắc nhất trong số 57 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối và nhận được cờ thi đua của Đoàn Khối. Đóng góp vào phương hướng hoạt động sắp tới của Đoàn Bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung làm ngay công tác giáo dục đoàn, trong đó có việc cập nhật, phổ biến văn kiện Đại hội Đoàn Khối và Đại hội Đoàn toàn quốc đến các đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT; xây dựng lộ trình từng bước cụ thể để thực hiện 3 phong trào Đoàn lớn trong năm là phong trào Thanh niên tình nguyện, Sáng tạo trẻ và Thanh niên xung kích trong công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tập trung cho chi đoàn, đẩy mạnh việc tổ chức sinh hoạt đoàn đều đặn đối với mỗi chi đoàn, tối thiểu 2 buổi sinh hoạt/năm.

Phải làm cho đoàn viên cảm thấy sinh hoạt đoàn là quyền lợi

Chia sẻ với Hội nghị, đồng chí Khuất Việt Hùng khẳng định tính sáng tạo là lợi thế cần phát huy của thanh niên. Song, thanh niên sáng tạo phải để Đảng và chính quyền cùng tham gia. Bên cạnh đó, đồng chí Khuất Việt Hùng cũng cho rằng: "Phong trào Đoàn phải đảm bảo cả hai tính chất sâu và rộng, không nên chỉ phát triển chiều rộng mà bỏ quên chiều sâu."

IMG_8998
Đồng chí Khuất Việt Hùng chia sẻ ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Khuất Việt Hùng gợi ý Viện KHCN Giao thông vận tải cần phải ký hợp đồng phối hợp với Uber và Grab để đoàn viên, thanh niên Bộ được tiếp cận gần hơn, hiểu hơn khái niệm công nghệ 4.0; đồng thời thay mặt Ủy ban ATGT quốc gia ủng hộ sáng kiến của Đoàn Cục Y tế Giao thông vận tải, gợi ý Đoàn Cục Y tế xây dựng 2 chương trình huấn luyện cho Đoàn Thanh niên Bộ: Chương trình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên và chương trình tập huấn kỹ năng sơ cứu nạn nhân TNGT. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị triển khai ngay chương trình hành động cụ thể của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT; xây dựng 5-10 đầu việc nhằm phục vụ công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, không tham việc, bắt đầu từ công tác sinh hoạt đoàn, bồi dưỡng cán bộ đoàn; làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên an tâm với tổ chức đoàn và tổ chức Đảng.

"Phải giúp các đoàn viên, thanh niên cảm thấy được tham gia sinh hoạt đoàn là một quyền lợi, khiến các đoàn viên, thanh niên thêm gắn bó với tổ chức đoàn. Đó chính là một nhiệm vụ quan trọng mà Đoàn thanh niên Bộ cần đặc biệt lưu tâm." - Đồng chí Phạm Công Bổng nhấn mạnh.

IMG_8999
Đồng chí Phạm Công Bổng nhấn mạnh cần phải quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng - Bí thư Đoàn Bộ tiếp thu tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo, đồng thời phát động Phong trào thi đua năm 2018 với những nhiệm vụ trọng tâm như:

Tích cực tuyên truyền Nghị quyết, thông tin Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến đoàn viên thanh niên; tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên sáng tạo xây dựng và phát triển đơn vị, chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nhiệm kỳ mới có kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn tốt; triển khai các phong trào đoàn, các chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của người đoàn viên.

26841098_162999174331303_3158559594751609211_o
Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng tổng kết Hội nghị (Ảnh: Fanpage Đoàn thanh niên Bộ GTVT)

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận và hội nhập với Cách mạng công nghiệp 4.0. Tích cực tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, nâng cao trình độ, kiến thức của đoàn viên, thanh niên để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn; xây dựng bản sắc Đoàn thanh niên Bộ Giao thông vận tải.

Minh Phương