0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công đoàn Cục Đường thủy nội địa VN:"Điểm tựa" tin cậy của người lao động

10:40am - 05/07/2018

Tạp chí GTVT - Nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ, Công đoàn Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực ĐTNĐ, xứng đáng với trọng trách là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

IMG_8008 sua
 

Trong 5 năm qua (2013 - 2018), ngành ĐTNĐ luôn được Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ATGT ĐTNĐ trong phạm vi cả nước.

Ông Ngô Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam khẳng định: “Hoạt động của Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội IX đề ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, hướng về cơ sở vì sự phát triển của ngành ĐTNĐ, tham gia xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Trong đó, với tôn chỉ vì người lao động, tổ chức Công đoàn đã thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCVCLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Công đoàn các cấp của Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu “Kỷ cương - Chất lượng - Hợp tác - An toàn - Hiệu quả”.

Các phong trào thi đua ngành nghề truyền thống, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo ATGT, sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Qua đó, đời sống của CB, CCVCLĐ ổn định. Trình độ học vấn, khả năng chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng lên; tư tưởng của đội ngũ CB, VCLĐ ổn định, có ý thức vươn lên, sáng tạo trong công tác, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Bên cạnh đó, điều kiện làm việc và trụ sở của các đơn vị cũng dần được cải thiện, việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến ngày càng hiệu quả. Tiền lương của CCVCLĐ hàng năm đều được đảm bảo theo chế độ, quy định của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam đã xây dựng mục tiêu cụ thể, trong đó phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những yếu kém, tồn tại, đồng thời bám sát các nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của ngành ĐTNĐ, nhiệm vụ toàn khóa.

Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam sẽ tổ chức và động viên CB, CCVCLĐ hăng hái thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu:  “Đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ĐTNĐ của Cục ĐTNĐ Việt Nam; đảm bảo ATGT ĐTNĐ được ưu tiên hàng đầu; phấn đấu vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển chung của ngành GTVT”.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục tiếp tục phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của ngành ĐTNĐ.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy truyền thống 61 năm phát triển và trưởng thành của ngành ĐTNĐ cùng những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam; xây dựng đội ngũ CCVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của CNVCLĐ ngành ĐTNĐ và giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần xây dựng ĐTNĐ Việt Nam ngày càng phát triển

PV