0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam

19:35pm - 29/08/2019

Ngày 3/5/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

ipk1557739768

Thông tư có hiệu lực từ 01/7/2019 và thay thế Thông tư số 51/2011/TT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

PV