0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang

09:35am - 05/12/2016

Tạp chí GTVT - Hình ảnh về trụ sở của BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Tầng 8,Trụ Sở Liên Cơ Quan Các Đơn Vị Sự Nghiệp, Đường Quách Nhẫn, P. Ngô Quyền.TP Bắc Giang

GHHHH

Từ khóa:   BQLDA