0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

15:59pm - 01/07/2019

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

 

dang-ky-xe-may-chuyen-dung-tam-thoi_2806144138

Thông tư gồm 9 chương, 24 điều quy định về cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Thông tư không áp dụng đối với việc cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây!

PV