Biện pháp tác động đến hành vi lựa chọn phương tiện đi lại của người dân đô thị Hà Nội

07:22am - 09/04/2017

Tạp chí GTVT - Bài viết đề cập tới sự cần thiết phải đề xuất đồng bộ các giải pháp có tính khả thi về kinh tế - xã hội phù hợp với từng đối tượng và từng giai đoạn phát triển của Hà Nội nhằm từng bước hạn chế, tiến tới thay thế cơ bản phương tiện cá nhân mà trước hết là xe máy, sau đó là xe ô tô con cá nhân của người dân đô thị bằng phương tiện vận tải công cộng.