0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Bến Tre: Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018

07:12am - 13/11/2017

sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018. Theo văn bản này, các môn do Sở GD&ĐT ra đề sẽ kiểm tra vào các ngày 19, 20, 21, 22-12-2017.

1_66922
Ảnh minh họa

Cụ thể, khối 12 (THPT, GDTX), môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn Toán, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm; môn Tiếng Anh chương trình 7 năm kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, không kiểm tra kỹ năng nghe và nói; chương trình tiếng Anh mới (10 năm) kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, bao gồm kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.

Với khối 9, môn Ngữ văn, Toán kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn Sinh học, Hóa học, Vật lý, Địa lý, Lịch sử kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm (3/10 điểm) và tự luận (7/10 điểm). Môn Tiếng Anh chương trình 7 năm và chương trình tiếng Anh mới (10 năm) kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận, bao gồm kỹ năng nghe, đọc, viết, kiến thức ngôn ngữ.

Sở GD&ĐT lưu ý: riêng nội dung nghe của môn Tiếng Anh, các trường tùy vào tình hình thực tế của đơn vị sắp xếp bố trí thời gian và nội dung, hình thức thi phù hợp, đúng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Tuyệt đối không sử dụng giáo viên tiếng Anh đọc phần tapescrip của phần nghe.

Theo Đại đoàn kết