0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Bắc Giang công bố xếp hạng các trường học trực thuộc

04:15am - 16/05/2018

UBND tỉnh Bắc Giang công bố quyết định xếp hạng các đơn vị trường học trực thuộc Sở GD&ĐT.

xep-hang_QQWC

Theo đó, xếp loại hạng 1 đối với 30 trường; xếp loại hạng 2 đối với 2 trường; thăng hạng từ hạng III lên hạng II đối với 1 trường.

Danh sách xếp hạng cụ thể như sau:

screenhunter11_may__14_18_50_crrr
screenhunter12_may__14_18_51_ovzw

Theo giaoducthoidai.vn