Ảnh hưởng của tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đến một số tính chất của bê tông xi măng làm mặt đường ô tô

13:20pm - 06/12/2019

Tạp chí GTVT - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải mỗi năm thải ra hơn 02 triệu tấn tro bay và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là khá lớn.

TS. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

KS. VÕ THỊ ÁNH NHƯ

Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

TS. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG - Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí MinhnKS. VÕ THỊ ÁNH NHƯ - Trường Trung cấp Giao thông vận tải miền Nam

Nhóm tác giả