0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

2 cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt

05:16am - 09/02/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. Trong đó, Bộ đề xuất quy định phân loại tai nạn giao thông đường sắt theo 2 cách.

 

2 cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt
Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ đề xuất phân loại tai nạn giao thông đường sắt theo nguyên nhân và theo mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra.

Phân loại theo nguyên nhân, Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định tai nạn giao thông đường sắt bao gồm tai nạn do nguyên nhân chủ quan và tai nạn do nguyên nhân khách quan: Tai nạn do nguyên nhân chủ quan là tai nạn xảy ra do tổ chức, cá nhân thuộc các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường sắt gây ra. Tai nạn do nguyên nhân khách quan là tai nạn do nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, địch họa) hoặc các nguyên nhân khác không thuộc quy định trên.

Phân loại theo mức độ thiệt hại do tai nạn giao thông đường sắt gây ra, theo dự thảo, tai nạn giao thông đường sắt ít nghiêm trọng là tai nạn có từ 1 - 5 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng được đề xuất như sau: Đối với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng là tai nạn có 1 người chết hoặc có từ 6 – 8 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Đối với đường sắt đô thị là tai nạn có từ 1 - 2 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông đường sắt rất nghiêm trọng, đối với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng là tai nạn có 2 người chết hoặc có từ 9 - 10 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Đối với đường sắt đô thị là tai nạn có 1 người chết hoặc có 3 người bị thương hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng, đối với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng là tai nạn có từ 3 người chết trở lên hoặc có từ 11 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Đối với đường sắt đô thị là tai nạn có từ 2 người chết trở lên hoặc có từ 4 người bị thương trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu.vn