0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Yêu cầu rà soát hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ

15:37pm - 19/05/2017

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện một số trung tâm ngoại ngữ đang hoạt động nhưng chưa có giấy phép do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

khoahocanhvangiaotiep1
Ngành giáo dục sẽ kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ. Ảnh internet.

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, học viện, cao đẳng tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cấp giấy phép và công tác quản lí, chỉ đạo đối với các trung tâm ngoại ngữ thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, các đơn vị nêu rõ quy trình cấp phép, thực tiễn tổ chức triển khai, các ưu điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập, yếu kém và giải pháp khắc phục.

Các trường và sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; quy mô đào tạo ngoại ngữ theo các chương trình; việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ.

Cùng với đó là báo cáo rõ về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trung tâm, chất lượng tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên; chất lượng các chương trình đào tạo; các vấn đề về đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy và học tại trung tâm ngoại ngữ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động, công tác quản lý, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại một số trung tâm ngoại ngữ còn có những tồn tại, bất cập. Một số trung tâm ngoại ngữ hoạt động mà chưa có giấy phép của các cơ quan quản lý cấp.

Theo Báo Hải Quan