0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Xe ben hút chết nhờ cú phanh thần sầu như "Fast and Furious"

03:36am - 11/01/2017

Nhờ cú "drift" thần sầu mà 2 xe thoát được một cú va chạm thảm khốc