0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Xây dựng mô hình toán học lựa chọn phương án trao đổi toa xe hàng tối ưu giữa các công ty vận tải đường sắt tại Việt Nam

17:01pm - 12/03/2018

Tạp chí GTVT - Theo Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017, trên đường sắt Việt Nam (ĐSVN) có nhiều công ty vận tải đường sắt, mỗi công ty vận tải đường sắt sở hữu một số toa xe hàng nhất định.