0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Xác định loại phương tiện được giảm giá qua Trạm BOT, QL91

10:10am - 13/09/2017

Tạp chí GTVT - Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND tỉnh An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án rà soát, lập danh sách các phương tiện đề nghị giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua Trạm T2 QL91.

du-an-bot-quoc-lo-91-tai-tieng-tu-viec-giam-sat-ho
Các phương tiện vận chuyển hành khách hợp đồng; phương tiện vận tải hàng hóa có hợp đồng chạy tuyến cố định sẽ được giảm giá khi qua Trạm BOT QL91. (Ảnh nguồn internet)

Theo đó, các phương tiện trong diện được giảm giá gồm các phương tiện vận chuyển hành khách hợp đồng; phương tiện vận tải hàng hóa có hợp đồng chạy tuyến cố định theo kiến nghị của các địa phương qua Trạm thu giá T2 Km50+050.

UBND các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách các phương tiện đề nghị giảm giá và đề xuất phương án xử lý trên nguyên tắc phù hợp và đảm bảo khả thi của Dự án. Danh sách các phương tiện đề nghị giảm giá và phương án xử lý gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 21/9/2017 để xem xét, báo cáo Bộ GTVT.

UBND tỉnh An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phương phối hợp với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, đảm bảo ATGT, tránh UTGT, bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Khi phương tiện được giảm giá có sự thay đổi, các địa phương phối hợp với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án để thống nhất trên nguyên tắc đã được Bộ GTVT thống nhất. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động để đảm bảo ANTT, ATGT, không để xảy ra UTGT trong quá trình thực hiện; định kỳ 1 quý/lần (trước ngày 30 của tháng cuối Quý) cung cấp tình hình biến động về các phương tiện thuộc đối tượng giảm giá nói trên để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cập nhật, thực hiện.

Cục QLĐB IV, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phối hợp với các địa phương kiểm tra đảm bảo các đối tượng giảm giá theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT. Cùng với đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương dự thảo phụ lục hợp đồng điều chỉnh gửi Tổng cục ĐBVN để kiểm tra, rà soát điều kiện hợp đồng dự án và phương án tài chính trình Bộ GTVT xem xét.

Trần Kim