0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Vờ mua rồi ôm điện thoại bỏ chạy khỏi cửa hàng

09:34am - 10/03/2019

Người khách vào cửa hàng giả vờ mua chiếc điện thoại sau đó đứng lên ôm chiếc điện thoại bỏ chạy, trước sự truy đuổi quyết liệt của nhân viên cửa hàng.