0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ủy quyền cho các Chi cục QLĐB quản lý các tuyến Quốc lộ

15:55pm - 15/11/2016

Tạp chí GTVT - Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các Cục QLĐB I, II, III, IV giao nhiệm vụ, ủy quyền cho các Chi cục QLĐB trong việc quản lý, bảo dưỡng các tuyến Quốc lộ.

Chi cục
Tổng cục ĐBVN đề nghị các Cục QLĐB giao nhiệm vụ, ủy quyền cho các Chi cục QLĐB trong việc quản lý, bảo dưỡng các tuyến Quốc lộ. (Ảnh nguồn internet)

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Cục QLĐB căn cứ vào nhiệm vụ của Văn phòng quản lý hiện trường để giao nhiệm vụ, ủy quyền cho các Chi cục QLĐB trong việc quản lý, bảo dưỡng các tuyến Quốc lộ.

Theo đó, các Chi cục QLĐB quản lý, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa đường bộ; thực hiện công tác tuần kiểm đường bộ theo quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT của Bộ GTVT; trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhà thầu bảo trì tham gia khắc phục bão lũ, lụt, TNGT và các sự cố bất khả kháng khác; phối hợp thực hiện phương án phân luồng giao thông khi cần thiết theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức, quản lý bảo quản các kho vật tư dự phòng, khắc phục hậu quả bão lũ và các sự kiện bất khả kháng.

Đồng thời, phối hợp với công an, thanh tra, chính quyền địa phương, nhà thầu bảo trì trong phòng, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn quốc lộ và đấu nối trái phép vào quốc lộ và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật. Riêng đối với các công trình đường bộ, cầu, hầm cấp đặc biệt, cấp I và các trường hợp đặc biệt khác, đề nghị các Cục QLĐB tham gia nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

Trần Kim