0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ứng dụng phần mềm Solidworks để tính toán, thiết kế kích căng kéo thủy lực 250 tấn phục vụ thi công cầu ở Việt Nam

15:11pm - 05/12/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày tóm tắt kết quả sử dụng phần mềm Solidworks 2014 để tính toán, thiết kế kích căng kéo thủy lực 250 tấn, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc chế tạo các loại kích căng kéo thủy lực nói chung và kích căng kéo 250 tấn nói riêng

thuyen_Page_1
thuyen_Page_2
thuyen_Page_3
thuyen_Page_4
thuyen_Page_5
thuyen_Page_6
thuyen_Page_7