0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ứng dụng hệ mờ thích nghi để nâng cao độ chính xác của phương pháp định vị di động phối hợp

10:42am - 10/01/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo giới thiệu một phương pháp sử dụng hệ mờ thích nghi nhằm làm tăng độ chính xác của hệ thống định vị Di động Phối hợp. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng cho các bài toán định vị phương tiện vận tải trong điều kiện Việt Nam.