T.S Nguyễn Văn Thư tiếp tục giữ chức bí thư Đảng bộ Đại học GTVT TP.HCM

09:28am - 21/05/2015

Trong hai ngày 17 – 18/5/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra, với sự tham gia của 83/84 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 200 Đảng viên toàn Đảng bộ. 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP HỒ CHÍ MINH

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng Bộ khối Cơ sở Bộ GTVT.

Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ lần này đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến bổ ích cho Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng Bộ khối cơ sở Bộ GTVT và Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong đó, Đại hội nhấn mạnh vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhà trường; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn trường; Phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên.

Phấn đấu đến năm 2020, Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh trở thành cơ sở cung ứng dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trên cả nước và khu vực.

Bằng hành động thực tiễn của toàn thể Đảng viên, viên chức và sinh viên, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra: Xây dựng Đảng bộ trở thành đơn vị “ Trong sạch, vững mạnh”. Trong sạch , vững mạnh tiêu biểu”, nâng tỷ lệ học sinh giỏi lên trên 20%…

Qua hai ngày làm việc với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí,  20 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Ts Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục được BCH tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Danh Lư

Từ khóa: