0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: Địa điểm tin cậy của người lao động

08:13am - 13/05/2019

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp; thu thập phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động; tổ chức dạy nghề và thực hiện dịch vụ lao động, tư vấn quan hệ lao động cho các văn phòng đại diện, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

H2 (1)
 

Ông Trần Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) cho biết: “Trong năm 2018, trung tâm tổ chức và phối hợp tổ chức 83 phiên sàn giao dịch việc làm (đạt tỷ lệ 103,75% kế hoạch) với sự tham gia tuyển dụng của 5.896 đơn vị. Tổng số lượt người được tư vấn việc làm là 509.222 người, tổng số lượt người được giới thiệu việc làm là 154.145 người, tổng số người nhận được việc là 86.926 người, trong đó có 580 người là bộ đội xuất ngũ nhận được việc làm”.

Định kỳ hàng tháng, Trung tâm tổ chức hai phiên sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động phù hợp với nhu cầu việc làm tại chỗ, người nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, bộ đội xuất ngũ... và người thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Ngoài ra, Trung tâm còn thu thập thông tin lao động tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, các trường nghề và lao động tự do có nhu cầu tìm kiếm việc làm; gắn kết phòng lao động - thương binh và xã hội các quận, huyện thu thập thông tin bộ đội xuất ngũ, khu chế xuất, khu công nghiệp, thông tin về nhu cầu lao động trên địa bàn, kết nối cung cầu lao động giúp người lao động tìm kiếm việc làm.

H1
 

Xây dựng phần mềm tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, cài đặt cho các phòng lao động - thương binh và xã hội quận huyện thực hiện tư vấn việc làm cho người lao động qua phần mềm; tổ chức các phiên sàn online giúp doanh nghiệp và người lao động phỏng vấn trực tiếp mà không cần đến tham dự trực tiếp các phiên sàn giao dịch việc làm.Theo ông Hải, năm 2018 Trung tâm thu thập thông tin cung lao động là 178.200 người, thu thập thông tin cầu lao động là 20.728 người, đồng thời xây dựng nâng cấp, điều chỉnh một số chức năng của phần mềm quản lý lao động, giúp doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua phần mềm, cải cách thủ tục hành chính. Số doanh nghiệp thông báo qua phần mềm là 79.500, số lao động đang làm việc được thông báo qua phần mềm là 1.712.721 người.

Về bảo hiểm thất nghiệp, trong năm 2018 Trung tâm tiếp nhận 154.575 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, 154.160 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 494.529 lượt thông báo việc làm; tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định; triển khai cho người lao động đặt số thứ tự nộp hồ sơ và giải quyết các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua tổng đài 1080, giúp người lao động không phải chờ đợi lâu thông qua các biện pháp cải cách thủ tục hành chính.

Trung tâm đã thực hiện tư vấn tập thể, tư vấn cá nhân từ khâu tiếp nhận hồ sơ, trả quyết định, thông báo việc làm; phối hợp với bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan giải quyết các chế độ kịp thời và đúng quy định cho người lao động; thực hiện rà soát dữ liệu báo tăng của bảo hiểm xã hội, dữ liệu báo cáo lao động, biến động lao động tại các doanh nghiệp để hạn chế việc người lao động đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp; thực hiện việc xác minh trường hợp người lao động có thời gian tính hưởng trợ cấp thất nghiệp trùng hoặc trước thời gian đóng bảo hiểm xã hội

PV