0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
 • Rất khó giải quyết vấn đề đường ngang vi phạm quy định

  Rất khó giải quyết vấn đề đường ngang vi phạm quy định

  Trao đổi  -  7 năm trước

          Theo các văn bản  pháp luật quy định thì đường ngang là đoạn đường bộ ( ĐB ) giao nhau cùng mức với đường đường sắt ( ĐS ), được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và cho phép khai thác. Luật ĐS  ra đời chậm so với  Luật ĐB, đang phát huy tác động đối với đời sống xã hội. Gần đây Chính phủ đã có những chính sách cụ thể hơn để Luật này được thực thi phát huy hiệu quả:Đó là việc giải phóng hành lang ATGT ĐS, ĐB. Quá trình giải toả hành lang ĐS gặp rất nhiều khó khăn. Những vấn đề nêu dưới đây đang là những tồn tại nan giải. 1. Có luật, có văn bản pháp quy nhưng thực thi rất khó Theo nội dung khoản 2 Điều 23 Luật ĐS năm 2005 thì ĐS giao nhau với ĐB phải xây dựng nút giao khác mức. Theo khoản 4 thì “ Nơi được phép xây dựng đường ngang phải thực hiện theo quy định của Bộ GTVT; Nơi không được phép xây dựng đường ngang phải xây dựng đường gom nằm ngoài hành lang ATGT ĐS để dẫn tới đường ngang hoặc nút giao gần nhất.”   Điều 51, 52, 53, 59 Điều lệ đường ngang năm 2006 quy đị

  xem tiếp  
 • THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CẢNG BIỂN TẠI CỤM CẢNG HẢI PHÒNG THEO KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

  THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CẢNG BIỂN TẠI CỤM CẢNG HẢI PHÒNG THEO KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

  Trao đổi  -  7 năm trước

  Tóm tắt: Cảng Hải Phòng là một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam nằm tại thành phố Hải Phòng. Cảng Hải Phòng bao gồm nhiều khu bến cảng lớn nhỏ và cung ứng nhiều loại dịch vụ phục tàu và hàng hóa qua cảng. Bài báo đề cập đến thực trạng chất lượng các dịch vụ phục vụ tàu và hàng hóa qua cảng trên cơ sở khảo sát ý kiến khách hàng sử dụng dịch vụ tại cụm cảng Hải Phòng và đề xuất một số kiến nghị cho các doanh nghiệp cảng nâng cao chất lượng dịch vụ. Abstract: Hai Phong port is a group of national general habours, the international gateway of Vietnam located in Hai Phong city. Hai Phong port consists of many habours of different sizes and offers services for both ships and cargoes. This paper illustrates the sevice qualifications in Hai Phong port through customer’s survey and recommends some issues to improve them.    TS. Nguyễn Thanh Thủy       Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  xem tiếp