Trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, định biên an toàn phương tiện TNĐ

16:24pm - 07/11/2019

Bộ GTVT vừa ký Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

 

5e8341721558438034c3a2f11b8b2fd6

Theo đó, Thông tư gồm 5 chương, 20 quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Thông tư áp dụng đối với chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Thông tư không áp dụng đối với phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây

Theo mt.gov.vn

Từ khóa:   39/2019/TT-BGTVT