0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

TP.HCM: Đề xuất 36 giải pháp hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân

06:03am - 23/02/2019

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn.

tac
Ảnh: Zing

Theo tờ trình, Sở Giao thông vận tải đề xuất 36 giải pháp được sắp xếp theo từng nhóm, theo thứ tự ưu tiên kèm theo trách nhiệm của các cơ quan và nguồn lực thực hiện. Mục tiêu đến năm 2020, thị phần vận tải hành khách công cộng toàn thành phố đảm nhận 15-20% nhu cầu đi lại của người dân. Đến năm 2025, đạt 20,5-26,6% và đến năm 2030, tỷ lệ này sẽ tăng lên 29,3-36,8%. Khi thị phần đảm nhận của hệ thống vận tải hành khách tăng, tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện cá nhân sẽ giảm tương ứng.

Nếu đề án được thông qua, thành phố sẽ hạn chế và tiến tới ngưng hoạt động xe mô tô và xe gắn máy 2-3 bánh tại một số khu vực trung tâm (quận 1, 3, 5, 10) vào giai đoạn 2025-2030. Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn lực ngân sách sẽ dành ưu tiên cho phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến vào khoảng 52.489 tỷ đồng.

theo hà nội mới