0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Top 10 trường đại học có chương trình MBA tốt nhất thế giới

10:41am - 17/10/2018

Theo bảng xếp hạng “2019 Global MBA Ranking” của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố gần đây, Mỹ có 6 đại diện góp mặt trong top 10 trường có chương trình đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới. Các trường còn lại thuộc Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

10_kpus10. Trường kinh doanh Comlumbia – Đại học Columbia (Mỹ). Học phí: 100 – 149 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 120 – 129 nghìn USD.

09_doyz9. Trường Kinh doanh Chicago Booth – Đại học Chicago (Mỹ). Học phí: 100 – 149 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 120 – 129 nghìn USD

08_ujtv8. Trường Kinh doanh IE (Tây Ban Nha). Học phí: 80 – 89 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 90 – 99 nghìn USD

07_omsj7. HEC Paris (Pháp). Học phí: 70 – 79 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 110 – 119 nghìn USD

06_dtya6. INSEAD (Pháp). Học phí: 100 – 149 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 100 – 109 nghìn USD

05_vfio (1)5. Trường Quản lý MIT Sloan – Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Học phí: 100 – 149 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 120 – 129 nghìn USD

04_uzjr4. Trường Kinh doanh London (Anh). Học phí: 90 – 99 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 100 – 109 nghìn USD

03_poez3. Trường Wharton – Đại học Pennsylvania (Mỹ). Học phí: trên 150 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 130 – 139 nghìn USD

02_fvzy2. Trường Kinh doanh Harvard – Đại học Harvard (Mỹ). Học phí: 100 – 149 nghìn USD. Lương trung bình năm sau tốt nghiệp: 130 – 139 nghìn USD

01_txgr1. Trường Kinh doanh Standford – Đại học Standford (Mỹ). Học phí: 100 – 149 nghìn USD. Lương trung bình sau tốt nghiệp: 140 – 149 nghìn USD

báo đấu thầu