0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Top 10 đại học chi phí thấp nhưng chất lượng ở Mỹ

05:48am - 12/10/2017

Học phí thấp nhưng 10 trường công lập này được hiệu trưởng của nhiều đại học ở Mỹ đánh giá cao, theo US News & World Report.

university11. Đại học California tại Berkeley: Học phí: 14.098 USDXếp hạng quốc gia (theo US News and World Report): 21. Ảnh: UC Berkeley. Học phí này dành cho sinh viên sống ở tiểu bang có trường đại học. Với sinh viên tiểu bang khác hoặc du học sinh, mức học phí sẽ cao hơn.


university22. Đại học California tại Los Angeles: Học phí: 13.256 USD. Xếp hạng quốc gia: 21. Ảnh: Getty

university33. Đại học Virginia: Học phí: 16.146. Xếp hạng quốc gia: 25. Ảnh: University of Virginia

university44. Đại học Michigan tại Ann Arbor: Học phí: 14.826. Xếp hạng quốc gia: 28. Ảnh: Getty

university55. Đại học North Carolina tại Chapel Hill: Học phí: 9.005 USD. Xếp hạng quốc gia: 30. Ảnh: UNC at Chapel Hill

university66. Đại học William & Mary: Học phí: 20.287 USD. Xếp hạng quốc gia: 32. Ảnh: William & Mary Law School

university77. Viện công nghệ Georgia: Học phí: 12.418 USD. Xếp hạng quốc gia: 34. Ảnh: Getty

university88. Đại học California tại Santa Barbara: Học phí: 14.409 USD.Xếp hạng quốc gia: 37. Ảnh: UC Santa Barbara

university99. Đại học California tại Irvine: Học phí: 15.516. Xếp hạng quốc gia: 42. Ảnh: UC Irvine

university1010. Đại học California tại San Diego: Học phí: 16.183. Xếp hạng quốc gia: 42. Đồng hạng 10 là Đại học Florida với mức học phí và xếp hạng giống Đại học California tại San Diego. Ảnh: Flickr

Theo VnExpress