Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đội ngũ Công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn qua 30 năm đổi mới

10:08am - 19/02/2014

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-TLĐ ngày 19/11/2013 Tổng đoàn Lao động Việt Nam về tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 30 năm đổi mới. Chiều ngày 18/02/2014, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (CĐGTVTVN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đội ngũ Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn qua 30 năm đổi mới.

Những năm qua, Công đoàn GTVT VN đã chủ động nắm bắt bồi dưỡng quan điểm đổi mới của Đảng, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, Ban cán sự Đảng bộ GTVT, phối hợp với cơ quan chuyên môn đổi mới nội dung phương pháp hoạt động Công đoàn. Liên tục từ năm 1993, đã cụ thể hóa 3 chương trình công tác lớn của ngành, tỷ lệ Công đoàn cơ sở vững mạnh và xuất sắc đạt 89 – 94,5%; tỷ lệ các đơn vị thực hiện đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị người lao động từ 85-99%; về tổ chức thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện TƯLĐTT đạt từ 95,7-96,1%; CĐ cùng với chính quyền tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm tỷ lệ thiếu việc làm toàn ngành dưới 2%. Đến thời điểm này, CDGTVTVN quản lý 53 tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực tiếp với trên 9 vạn lao động, các đơn vị đã đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao đông, các chế độ luôn được quan tâm bảo đảm.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hàng chục nghìn CNVCLĐ được đào tạo, bồi dưỡng, giảm tỷ lệ CNLĐ chưa qua đào tạo còn 7,6%; trợ giúp hàng chục nghìn lượt CNVCLĐ đặc biệt khó khăn về nhà ở, nước sạch, bệnh hiểm nghèo góp sức ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Mẹ Việt Nam Anh hùng, ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa… hàng chục tỉ đồng. CĐGTVTVN cũng đã chủ động đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền giáo dục để đội ngũ CNVCLĐ nắm bắt kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và TLĐLĐVN…

Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho biết, là thành viên trong hệ thống CĐVN, trong 30 năm qua, CĐGTVTVN đã đề ra 3 nội dung để tập trung thực hiện: Đổi mới tổ chức và phương pháp; thực hiện chức năng đại diện tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền; tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng – Phó chủ tịch TLĐLĐVN, đánh giá rất cao CĐGTVTVN đã làm rất đùng, rất sát với tư tưởng của trung ương và chỉ đạo của TLĐLĐVN

Đại hội VI Đảng Cộng sản VN tháng 12/1986 đã thông qua đường lối đổi mới toàn diện, Nghị quyết Đại hội nêu rõ: Công đoàn và tổ chức quần chúng phải đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào cách mạng…

Anh Đức

Từ khóa: