0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tổ chức đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho hành khách tại các cảng hàng không Việt Nam

07:29am - 19/08/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo đề xuất công tác tổ chức đánh giá và các nhóm chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhằm hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.