Tính toán tận dụng nhiệt khí xả để hâm nóng nhiên liệu diesel sinh học dùng trên động cơ thủy

10:45am - 03/05/2013

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính toán hệ thống sử dụng nhiệt khí thải để sấy nóng nhiên liệu diesel sinh học (biodiesel/bio-oil) và cung cấp cho động cơ thủy nhằm giảm độ nhớt của nhiên liệu và nâng cao khả năng bay hơi, hòa trộn cho loại nhiên liệu này. Hệ thống sấy nóng nhờ nhiệt khí thải được thiết kế dựa trên cơ sở cân bằng giữa năng lượng cần thiết để sấy nóng nhiên liệu đến nhiệt độ yêu cầu với năng lượng nhận được từ khí xả của động cơ trong hai trường hợp sấy nóng trực tiếp hoặc sấy nóng thông qua môi chất nước trung gian. Kết quả nghiên cứu có tác dụng định hướng thiết kế và chế tạo hệ thống sấy nóng nhiên liệu diesel sinh học sử dụng cho động cơ thủy đáp ứng điều kiện vận hành của động cơ và đảm bảo về an toàn cháy nổ. Từ khoá: Nhiệt khí thải, hệ thống sấy nóng nhiên liệu, nhiên liệu diesel sinh học, độ nhớt, khả năng bay hơi Abstr

ThS. HOÀNG ANH TUẤN
PGS.TS. LƯƠNG CÔNG NHỚ
 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
PGS.TS. LÊ ANH TUẤN
 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 4/2013

Từ khóa: