0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tính toán tải trọng sóng tác động lên trụ công trình trọng lực có tiết diện thay đổi trong vùng nước sâu

14:59pm - 13/06/2018

Tạp chí GTVT - Nghiên cứu này sẽ phân tích và biến đổi toán học để giải bài toán tải trọng sóng tác động lên trụ thẳng đứng có tiết diện thay đổi trong vùng nước sâu bằng phương trình Morison.